Nieuws-pagina van
Harm Schrijver BV Vochtbestrijding

28 april 2015

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

Tot 1 juli 2015, kunt u nog gebruik maken van het 6% BTW tarief op arbeid voor het plaatsen van CAREBRICK.

Wat valt onder het 6% BTW-tarief? 

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

20 april 2015

Tips voor vochtbestrijding in huis?

tips voor vochtwering:

Ventileren

Het is belangrijk om in huis goed te ventileren. Hoe doet u dat?

 • Zet dagelijks in iedere ruimte de ramen 15 minuten open.
 • Laat na gebruik de badkamer 15 tot 30 minuten luchten.
 • Laat wasgoed drogen in een ruimte waar een raam open kan.
 • Houd de ventilatieroosters boven de ramen zo veel mogelijk open.
 • Heeft u mechanische ventilatie in huis, gebruik deze dan.
 • Gebruik een luchtontvochtiger in kleine ruimtes die niet geventileerd kunnen worden.
Ventilatietechniek installeren

Wanneer de vochtproblemen in huis zich langer blijven voordoen, is ventileren alléén niet voldoende. Een structurele én milieuvriendelijke oplossing voor vochtproblemen is CAREBRICK. Door plaatsing van CAREBRICK in de gevels, ontstaat er een natuurlijke luchtcirculatie en wordt de luchtvochtigheid in de gehele woning verlaagd.

 

2 april 2015

Wat zijn oorzaken en gevolgen van opstijgend vocht?

Opstijgend vocht in uw woning is vooral zichtbaar net boven plinthoogte. U herkent het aan vocht- en/of schimmelplekken of wanneer het behang of stucwerk loslaat. Ook veroorzaakt het vocht een muffe geur in de woning. Het is een vervelend probleem, waarbij de ontstane schimmels bovendien de houtconstructie onder de vloer kunnen aantasten.
Wat zijn nu precies de oorzaken van opstijgend vocht?

Oorzaken

Opstijgend vocht ontstaat door een combinatie van een hoge waterstand en de zuigende werking van de wanden en/of het metselwerk.

Hoge waterstand

Ons land ligt voor een groot deel onder de zeewaterspiegel. Bovendien stijgt onze grondwaterspiegel nog steeds. Geen wonder dus, dat veel woningen op een drassige en vochtige ondergrond staan. Woont u in zo’n vochtig gebied of op een helling, dan heeft u dus een groter risico op optrekkend vocht in de woning.

Bouwmaterialen

Bouwmaterialen zoals baksteen, kalk, zandsteen, gips en celbeton zijn poreus. Wanneer de grond onder de woning vochtig is, zuigen deze materialen water als het ware als een spons op. Dit vocht trekt omhoog vanuit de fundering, de kruipruimte of de kelder en trekt de woning in. Dit optrekken van vocht wordt ook wel capillaire werking genoemd.

Het is een fabeltje dat opstijgend vocht alleen voorkomt in oudere woningen. Ook bewoners van nieuwbouwwoningen kunnen ermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer er tijdens de bouw van de woning constructiefouten zijn gemaakt. Of als de genomen maatregelen om capillaire werking tegen te gaan, niet afdoende zijn. Het kan jaren duren voor dat opstijgend vocht zichtbaar is.

De gevolgen van opstijgend vocht

Naast de dingen die zichtbaar zijn, zorgt opstijgend vocht voor veel indirecte kosten. Denk aan een hogere energierekening, extra onderhoudskosten, waardevermindering van het huis en gezondheidsproblemen.

Hogere energierekening

De gevoelstemperatuur geeft aan of u zich behaaglijk voelt. Omdat vochtige muren slechter isoleren dan droge muren, absorberen ze energie en stralen ze minder warmte terug in het vertrek. Er gaat dus warmte verloren. Daardoor ontstaat een lagere lucht- en gevoelstemperatuur en dat resulteert vaak ongemerkt in een te hoge thermostaatstand. En dus een hogere energierekening.

Extra onderhoudskosten

Vocht- en schimmelplekken in huis zorgen voor extra schoonmaakwerk, extra schilderwerk en extra stucwerk. Wanneer het vochtprobleem al langere tijd speelt, zullen er ook reparaties nodig zijn en renovatie van kozijnen, vloeren en – in het ergste geval – muren.

Waardevermindering van het huis

Wordt het vochtprobleem niet structureel opgelost, dan kan het zelfs resulteren in waardevermindering van uw huis. Vocht- en schimmelplekken en een muffe geur bemoeilijken immers de verkoop van het huis. De onderhouds- en renovatiekosten én de te hoge energiekosten zullen drukken op de verkoopwaarde.

Gezondheidsproblemen

De ontstane sporen en schimmels kunnen de ademhalingsorganen aantasten. Vooral voor mensen met longproblemen of met bepaalde allergieën kan optrekkend vocht schadelijk zijn.

Zorg dus dat u het vochtprobleem op tijd aanpakt!

 22 januari 2015

Hoe herkent u een vochtprobleem?

Condensatie

De lucht die binnenshuis circuleert bevat waterdamp die in de vorm van water wordt losgelaten, als de lucht afkoelt (condensatie genoemd). De temperatuur waarbij condensatie optreedt wordt het “dauwpunt” genoemd. De waterdruppeltjes die hierbij ontstaan lijken op dauwdruppeltjes die zich vormen op koude oppervlakken, zoals ruiten of buitenmuren. Soms veroorzaakt de condensatie die zich op een muur vormt vochtplekken die goed zichtbaar zijn, dit verschijnsel wellicht in combinatie metandere oorzaken zorgt voor een hogere vochtigheidsgraad binnen in de woning .
Dit verschijnsel komt aanzienlijk vaker voor sinds de jaren 70 waarin men de huizen “te goed” ging isoleren.

condens

Doorslaand vocht

Herkenbaar voor doorslaand vocht zijn vocht en schimmelplekken aan de muur. Dit vocht is het gevolg van wind en regen. Voornamelijk oudere huizen zijn hier gevoelig voor. De muur raakt aangetast en verzadigd met vocht en dit zal uiteindelijk doorslaan naar uw binnenmuur. Op een vochtige muur gedijen mossen en schimmels het beste, deze zetten zich vast op uw gevel en helpen zo om het vocht vast te houden. Dit is tevens het meest voorkomende vochtprobleem in huis.

optrekkendvocht

 16 december 2014

Het team van Harm Schrijver BV en CAREBRICK, wenst u …

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

4 december 2014

Zwarte-huisschimmel

Schimmel op de muur, hoe ontstaat het?

Bijna 20% van de Nederlandse woningen heeft te kampen met een vochtprobleem. Een vochtige woning kan negatieve gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Schimmelvorming en vermeerdering van huisstofmijten komen vaak voor in een vochtige woning. Schimmel en vocht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Er zijn 2 factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een vochtprobleem:

 1. Bouwtechnische aspecten: zoals lekkage, regendoorslag, optrekkend vocht.
 2. Bewonersgedrag: In een woning vinden allerlei vochtproducerende activiteiten plaats (douchen, was drogen, koken). Een gezin van vier personen produceert gemiddeld 12 liter water per dag. In combinatie met slecht ventileren kan dat ook zorgen voor het ontstaan van een vocht- en schimmelprobleem.

Schimmels zijn planten zonder bladgroen. Zij hebben voor hun overleving dus geen zonlicht nodig. Leven doen zij van organisch materiaal, zowel plantaardig als dierlijk. Voor de voortplanting maken schimmels gebruik van sporen. Het overleven van schimmels wordt bepaald door temperatuur, luchtvochtigheid en voedingsbodem
Schimmel in huis ontstaat bij de volgende omgevingsfactoren:

• voedingsbodem
• juiste temperatuur
• vochtigheidsgraad

Sommige materialen zijn gevoeliger voor schimmelvorming dan andere. Dit hangt enerzijds af van het hydrofoob karakter van het materiaal, anderzijds van het feit of het materiaal zelf als voedingsbodem kan fungeren. Naast bouwmaterialen zijn ook huisstof, groente- en fruitafval een belangrijke bron van schimmels binnenshuis. Tot op dit ogenblik is het nog moeilijk het voorkomen van schimmels in de lucht op een betrouwbare manier te meten.

Meestal zijn metingen echter niet nodig. Wanneer in de woning vochtverschijnselen zoals schimmelplekken, vochtplekken en lekken worden aangetroffen is de kans groot dat de bewoners worden blootgesteld aan grotere hoeveelheden schimmelsporen. Schimmels geven in een woning niet alleen problemen zoals vieze plekken en stank. Ook structurele aantasting van materialen en dus mogelijke ondermijning van de stabiliteit kunnen een gevolg zijn. Een bekend voorbeeld is Serpula lacrimans, huiszwam, een schimmel die houtrot veroorzaakt.

Vanuit gezondheidsstandpunt is vooral het allergene vermogen van schimmelsporen en deeltjes belangrijk. Gelukkig komt een schimmelallergie minder frequent voor dan allergie voor huisstofmijt, pollen of huisdieren.

6 november 2014

Wij zijn ook te vinden op Facebook. Like onze pagina en blijf op de hoogte van Harm Schrijver BV Vochtbestrijding en onze acties.

https://www.facebook.com/carebrick

Facebook

 

27 oktober 2014

Harm Schrijver BV in een nieuw jasje;

 

logo-harm-schrijver

Tevens hebben wij ons systeem een eigen unieke naam gegeven: C(eramic) A(ir) R(ound) E(elements) BRICK.
In het kort genaamd: CAREBRICK

11 februari 2014

Europese modelbescherming

 

Harm Schrijver BV, heeft in het jaar 2014, een Europese modelbescherming verkregen, voor CAREBRICK.
Nummer van registratie 002402388-0001.

Contactgegevens
 • Harm Schrijver BV, Bijsterhuizen 3007
 • 6604 LP Wijchen, Tel.: +31 (0)24 300 11 22
 • Email: info@harmschrijver.nl

CAREBRICK: de beste oplossing tegen vochtproblemen